DATASKYDDSPOLICY

1. SYFTE OCH INNEHÅLL

Hilding Anders Sweden AB (”vi”) värnar om din personliga integritet och skyddet av dina personuppgifter. Denna dataskyddspolicy beskriver hur vi behandlar och använder personuppgifterna som vi samlar in från dig när du besöker och använder denna hemsida samt hur du kan kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR?

2.1 Vi samlar in och behandlar din IP-adress och e-postadress som du skickar för att hålla dig informerade om Carpe Diem Beds.

2.2 Vi samlar också in och behandlar namn, adress, telefonnummer, e-postadress och IP-adress samt kontakt- och leveransinformation och finansiell information om dina online-betalningar för produkter när du lämnar sådan information (a) för att skapa ett användarkonto och/eller (b) i samband med förfrågningar om eller köp av produkter på vår hemsida.

2.3 Utöver ovanstående användning och ändamål kan vi också använda dina personuppgifter för att administrera och förbättra denna webbplats, för våra interna register, för statistisk analys och för att slutföra din produktbeställning och/eller för att kontakta dig angående försäljning och som del av vår uppföljning av kundrelationer.

2.4 En del av den information som vi ber dig lämna är obligatorisk och syftet är säkra att webbplatsen fungerar optimalt när du navigerar runt och lägger varor i din korg. Om inte denna information ges så riskeras webbplatsens funktionalitet. Den här informationen är inte personlig utan relaterar endast till beteende på hemsidan.

3. VILKEN ÄR DEN LEGALA GRUNDEN FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

3.1 Behandlingen av dina personuppgifter för ändamål 2.1 - 2.2 i Avsnitt 2 ovan grundar sig på Hilding Anders Sweden AB berättigade intresse som företag om att förbättra hemsidans funktioner, information samt annonser till besökare samt för att analysera statistik. Behandlingen av dina personuppgifter för ändamål 2.2 i Avsnitt 2 ovan grundar sig även på att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla ett avtal vi har ingått med dig.

4. VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

4.1 Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och obehörig åtkomst etc. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Hilding Anders Sweden AB som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till personuppgifterna.

4.2 Vi delar dina personuppgifter med företag inom Hilding Anders Sweden AB för att kunna administrera din order samt förbättra upplevelsen på hemsidan. Vi delar också dina personuppgifter med leverantörer som utför tjänster för vår räkning, som till exempel BigCommerce (vår webbplatsform) ochVoyado AB som sköter vårt mailkorrespondanssystem

4.3 Vi kommer att periodvis dela din personliga data som till exempel email och kundprofil med marknadsföringsplattformar och reklamkanaler som till exempel Facebook och Google samt andra aktörer. Vi gör det här med syftet att hålla vår kommunikation relevant på våra marknadskanaler och för att nå dig med nya kampanjer och lanseringar. Vårt syfte är även att nå nya relevanta målgrupper som har liknande profiler och möjligen samma intresse i våra produktområden.

5. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?Dina personuppgifter kommer endast att sparas så länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för vilket de samlades in. Det innebär att dina personuppgifter kommer att raderas när de inte längre behövs för att behandla en order eller förfrågan från dig, för att administrera ditt användarkonto eller för att administrera vår kundrelation. Statistik som endast innehåller anonymiserade uppgifter kan komma att sparas längre.

6. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

6.1 Hilding Anders Sweden AB, reg. no. 556289-7941, adress Kommendörsgatan 3A, 281 35, Hässleholm, Sverige, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi är ansvariga för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Peter Sturm är dataskyddsombud och kan kontaktas på peter.sturm@hildinganders.com.

6.2 Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas och i vissa fall kan du begära att vi raderar dina personuppgifter (om, till exempel, personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att fullgöra ett avtal med dig). Om du har lämnat ett särskilt samtycke för en viss personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Detta kan du göra genom de kontaktuppgifter som anges i avsnitt

6.3. Du har också rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Vänligen notera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan resultera i att vi inte kan uppfylla våra skyldigheter enligt ett avtal med dig. Du har också rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

6.4 Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill göra gällande dina rättigheter enligt Avsnitt 6.2 är du välkommen att kontakta oss via e-post på peter.sturm@hildinganders.com.

6.5 Om du har några invändningar eller klagomål angående hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos den dataskyddsmyndighet som utöver tillsyn inom din jurisdiktion.

7. ÄNDRINGAR

Om det genomförs några ändringar gällande behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att informera dig om detta genom att publicera en uppdaterad version av denna dataskyddspolicy på carpediembeds.se.

8. COOKIES

8.1 Om du vill ha mer information om hur cookies används på denna hemsida kan du kontakta oss via e-post till peter.sturm@hildinganders.com.

8.2 Hur kan du stänga av användningen av cookies?

Om du inte accepterar att ovannämnda cookies används kan du ändra din webbläsares inställningar till att antingen neka lagringen av cookies eller till att du informeras om när en hemsida vill lagra cookies på din dator. Cookies som lagrats på datorn vid ett tidigare tillfälle kan också raderas genom webbläsaren (vänligen se mer information om detta nedan i Avsnitt 8.3). Vänligen notera att nekandet eller raderingen av cookies kan resultera i att vissa delar eller funktioner på vår hemsida inte fungerar.

8.3 Hur kan du radera cookies som är sparade sedan tidigare?

Om du använder en PC och en uppdaterad version av din webbläsare och önskar radera cookies som är sparade sedan tidigare kan du trycka på CTRL, SHIFT och DELETE samtidigt. Se följande länkar för mer information om användningen av webbläsare:

  • Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Safari
  • Flash cookies

9. SOCIALA MEDIER OCH WIDGETAR

Hemsidor kan använda widgetar för sociala medier vilka tillåter besökare att få tillgång till innehåll från Hilding Anders Sweden AB’s hemsida på olika plattformar för sociala medier (bland annat Facebook, Youtube, Twitter och LinkedIn). För att bättre förstå hur och vilken information som samlas in via sociala medier och vilka cookies som används av sådan tredje part hänvisar vi till gällande dataskyddspolicy för respektive plattform för sociala medier.

10. CARPE DIEM BEDS ACTION I GOOGLE HOME SEKRETESSPOLICY

Vänligen se nedan för information om hur Carpe Diem Beds applikation som utvecklats av LINAK A/S för att hantera ställbara sängar, använder och lagrar användarinformation.

Carpe Diem Beds har implementerat denna sekretesspolicy (“Integritetspolicy”) för Bed Action i Google Home (“Bed Control Action”). Integritetspolicyn förklarar hur Carpe Diem Beds behandlar dina personuppgifter när du använder Action.

För att använda “Carpe Diem Beds Action” måste du ladda ner Vindö (med Voice Control App) appen som ger anslutning mellan din säng och Google Home, så att du kan använda Carpe Diem Beds Action för att styra din säng via röststyrning.

Carpe Diem Beds kommer att lagra och behandla dina data i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och på ett säkert sätt.

Carpe Diem Beds uppmuntrar dig att läsa sekretesspolicyn i sin helhet så att du förstår hur den kommer att behandla dina uppgifter och i vilket syfte.

Juridisk grund för behandling
Den juridiska grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke som du lämnar när du börjar använda Appen. Om du vid något tillfälle vill återkalla ditt samtycke kan du göra det genom att radera din åtkomst till Appen.

Vilka uppgifter samlar vi in från dig
Vi samlar bara in och behandlar personuppgifter som du själv lämnar i Appen. Dessa uppgifter är följande:

- Ditt namn
- Din e-postadress
- Ditt individuella säng-ID

Dessutom behandlar vi data som genereras från din användning av Appen, till exempel sparade positioner, automatiska körinställningar, anslutningsbarhet och integrering med tredjeparts produkter. Informationen som samlas in och data som skapas med sådan information är endast avsedd att göra din användning av sängen trevligare.

Kvarhållande
Vi lagrar och behandlar dina personuppgifter så länge du använder Appen. Om du raderar ditt användarkonto eller inte använder ditt användarkonto på minst 18 månader kommer vi att radera dina personuppgifter och sluta behandla dessa uppgifter.

Var lagrar vi dina uppgifter
De uppgifter vi samlar in lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) men kan också överföras till och behandlas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter kommer att ske i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vem delar vi med oss dina uppgifter till
När du använder Carpe Diem Beds Action i Google Home kommer vi att dela uppgifter om unika identifierare för din säng med Google LLC för att trigga anslutbarhet mellan din säng och Google Home.

Dock delas dessa uppgifter på en anonymiserad bas, dvs. Google kommer inte att kunna identifiera dig som person baserat på bara dessa uppgifter.
Vi kommer inte att dela några andra uppgifter som vi samlar in från dig via appen med någon tredje part.

Skydd av dina personuppgifter
App-leverantören har vidtagit lämpliga tekniska och operativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina data mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga personer. Vi ser regelbundet över våra säkerhetsåtgärder. App-leverantören uppdaterar de här åtgärderna för att följa med i den tekniska utvecklingen.

Dina rättigheter, kontaktuppgifter och klagomål
Du som registrerad har följande rättigheter:

- Rätten att begära information om personuppgifter som app-leverantören har om dig
- Rätten att få en kopia av dina uppgifter överförda till dig
- Rätten att begära rättelse av dina personuppgifter
- Rätten att begära att uppgifter raderas av app-leverantören

App-leverantören tar skyddet av dina uppgifter och dina rättigheter på största allvar. Om du har kommentarer eller frågor om hur app-leverantören behandlar dina personuppgifter eller om du vill få tillgång till, uppdatera, ändra eller radera några av dina personuppgifter kan du kontakta app-leverantören. Dessutom har du rätt att inge klagomål till den lokala dataskyddsmyndigheten.

11. CARPE DIEM BEDS SKILL I AMAZON ALEXA SEKRETESSPOLICY

Vänligen se nedan för information om hur Carpe Diem Beds applikation som utvecklats av LINAK A/S för att hantera ställbara sängar, använder och lagrar användarinformation.

Carpe Diem Beds har implementerat denna sekretesspolicy (“Sekretesspolicy”) för Carpe Diem Beds Skill i Amazon Alexa (“Carpe Diem Beds Skill”). Sekretesspolicyn förklarar hur Carpe Diem Beds behandlar dina personuppgifter när du använder Carpe Diem Beds Skill.

För att använda ”Carpe Diem Beds Skill” måste du ladda ner Vindö (med Voice Control App) appen som ger anslutning mellan din säng och Amazon Alexa, så att du kan använda Carpe Diem Beds Skill för att styra din säng via röststyrning.

Carpe Diem Beds kommer att lagra och behandla dina data i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och på ett säkert sätt.

Carpe Diem Beds uppmuntrar dig att läsa sekretesspolicyn i sin helhet så att du förstår hur den kommer att behandla dina uppgifter och i vilket syfte.

Juridisk grund för behandling
Den juridiska grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke som du lämnar när du börjar använda Appen. Om du vid något tillfälle vill återkalla ditt samtycke kan du göra det genom att radera din åtkomst till Appen.

Vilka uppgifter samlar vi in från dig
Vi samlar bara in och behandlar personuppgifter som du själv lämnar i Appen. Dessa uppgifter är följande:

- Ditt namn
- Din e-postadress
- Ditt individuella säng-ID

Dessutom behandlar vi data som genereras från din användning av Appen, till exempel sparade positioner, automatiska körinställningar, anslutningsbarhet och integrering med tredjeparts produkter. Informationen som samlas in och data som skapas med sådan information är endast avsedd att göra din användning av sängen trevligare.

Kvarhållande
Vi lagrar och behandlar dina personuppgifter så länge du använder Appen. Om du raderar ditt användarkonto eller inte använder ditt användarkonto på minst 18 månader kommer vi att radera dina personuppgifter och sluta behandla dessa uppgifter.

Var lagrar vi dina uppgifter
De uppgifter vi samlar in lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) men kan också överföras till och behandlas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter kommer att ske i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vem delar vi med oss dina uppgifter till
När du använder Carpe Diem Beds Skill kommer vi att dela data om unika identifierare för din säng med Amazon.com, Inc. för att aktivera anslutning mellan din säng och Amazon Alexa. Dock delas dessa uppgifter på en anonymiserad bas, dvs. Amazon kommer inte att kunna identifiera dig som person baserat på bara dessa uppgifter.

Vi kommer inte att dela några andra uppgifter som vi samlar in från dig via appen med någon tredje part.

Skydd av dina personuppgifter
App-leverantören har vidtagit lämpliga tekniska och operativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina data mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga personer. Vi ser regelbundet över våra säkerhetsåtgärder. App-leverantören uppdaterar de här åtgärderna för att följa med i den tekniska utvecklingen.

Dina rättigheter, kontaktuppgifter och klagomål

Du som registrerad har följande rättigheter:

- Rätten att begära information om personuppgifter som app-leverantören har om dig
- Rätten att få en kopia av dina uppgifter överförda till dig
- Rätten att begära rättelse av dina personuppgifter; och
- Rätten att begära att uppgifter raderas av app-leverantören

App-leverantören tar skyddet av dina uppgifter och dina rättigheter på största allvar. Om du har kommentarer eller frågor om hur app-leverantören behandlar dina personuppgifter eller om du vill få tillgång till, uppdatera, ändra eller radera några av dina personuppgifter kan du kontakta app-leverantören. Dessutom har du rätt att inge klagomål till den lokala dataskyddsmyndigheten.

Användningsområde
Använd Alexa för att justera din Vindö-säng som styrs av appen Carpe Diem Beds Skill. Carpe Diem Beds Skill stöttar de system som Vindö använder för att justera sängens olika lägen (advanced dual actuator systems och LA18 IC advanced). Carpe Diem Beds Skill fungerar ihop med en Wi-Fi box (WiFi2LIN001) som ger sängen en internetuppkoppling.

Funktioner som är tillgängilga via Carpe Diem Beds Control Skill:

- Justera din Vindö-säng till fyra favoritpositioner (fastställs i Carpe Diem Beds appen).
- Sätt din Vindö-säng till en helt plan position.
- Stäng PÅ och AV lampan under sängen.
- Sätt PÅ och AV massagefunktionen (om denna funktion erbjuds av ditt sängsystem).